FAQ items aan het laden...
Vereniging & Nieuws2019-05-01T13:57:04+02:00

Badminton als sport

Anders dan hoe je op de camping speelt

Iedereen die voor het eerst badminton speelt bij een vereniging zal merken dat het toch een nadrukkelijk ander spelletje is dan hoe het op de camping wordt gespeeld. Badminton is technisch best moeilijk en zeer intensief indien het fanatiek wordt gespeeld. Kom het eens ervaren bij onze vereniging. We dragen altijd zorg voor een goede opvang en laten je spelen tegen mensen van je eigen niveau. Natuurlijk dagen we je wel uit! Je bent van harte welkom.

Badminton is onze passie

Kijk hoe je ook kan meegenieten

Elke woensdag- en vrijdagavond spelen we in ’t Haarhúùs. Er is altijd wel iemand aanwezig die je vragen kan beantwoorden. Dus als je geïnteresseerd bent, komt dan rustig eens langs op onze trainingsavonden.

Laatste nieuws

Een overzicht van de laatste activiteiten en ontwikkelingen

Update 15 juli 2021

Beste mensen,

Inmiddels hebben we een totaal nieuwe situatie met Corona. We kunnen weer spelen en mogen dat doen, mits we maar een registratie bijhouden van wie er allemaal is. Dat doen we uiteraard trouw.
Ondertussen is het helaas ook vakantie geworden en is ’t Haarhúùs dicht. De besmettingen zijn weer danig opgelopen, dus misschien is het beter ook om even niet te kunnen spelen. Natuurlijk zullen we het allen erg missen.
We hopen dat iedereen ondanks alles van een fijne vakantie kan genieten en zien elkaar graag weer in de week van 23 augustus.

Fijne vakantie allemaal en blijf gezond!

Update 14 december 2020

Lieve mensen,
(je gaat meer van elkaar houden als je elkaar een tijd niet ziet 😄)

Helaas hebben we zojuist weer kennis genomen van de toespraak van onze Minister President. Helaas waren zijn berichten niet goed.
We zullen de komende periode, tenminste tot en met 19 januari 2021, niet kunnen badmintonnen in ’t Haarhúùs. Dat begint dus direct vanaf nu.
Dat vinden wij natuurlijk heel vervelend, maar het is noodzakelijk om het geheel onder controle te krijgen. Wij sluiten ons dus uiteraard aan bij de genomen maatregelen. ’t Haarhúùs zal ongetwijfeld ook op slot gaan.

Natuurlijk wensen we iedereen wel vast – ondanks alles – fijne Kerstdagen toe. En natuurlijk een goed uiteinde en vast een voorspoedig 2021. We gaan er vanuit dat volgend jaar alles weer normaal zal worden en we elkaar weer veel zullen zien en kunnen uitdagen.

Hou vol, blijf gezond en pas een beetje op elkaar.
Tot gauw.

Update 8 december 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premies Rutte op 8 december zijn er geen wijzigingen in het beleid. Derhalve blijven alle maatregelen zoals eerder afgekondigd van kracht.
Temeer daar het aantal besmettingen eerder lijkt toe dan af te nemen blijven wij als vereniging bij ons eerder ingenomen standpunt. We hopen uiteraard op spoedige verbetering.

Update 1 december 2020

Het is inmiddels 1 december en helaas is de Corona pandemie nog lang niet voorbij.
Sinds vorige week zijn de maatregelen met betrekking tot Corona weer iets versoepeld in Nederland.
Naar aanleiding daarvan was er afgelopen week wat discussie of het weer toegestaan is te dubbelen tijdens het badmintonnen.
Wanneer je naar de regels kijkt, dan zou dat mogen, mits je 1,5 meter afstand kunt bewaren.

We hebben er naar aanleiding van de onduidelijkheid vorige week als bestuur even over gesproken (alles digitaal natuurlijk). Alles afwegende hebben wij besloten dat wij het niet oké vinden om weer te gaan dubbelen. Het is onmogelijk om tijdens de trainingen die wij doen (wedstrijden mogen officieel niet) de afstand te bewaren. We realiseren ons uiteraard dat dit heel vervelend is voor de mensen die alleen willen dubbelen en het enkelen niet willen of kunnen. Maar, we vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten bijdragen aan het uit de wereld krijgen van COVID-19. We willen geen risico’s op besmetting lopen.

Vooralsnog houden we ons dus aan alle eerder afgekondigde maatregelen en trainen we slechts in het enkelspel.
We hopen dat iedereen gezond blijft en gaan er vanuit dat iedereen zich netjes zal houden aan deze afspraken. Uiteraard hopen we wel iedereen weer gauw te kunnen zien.

Namens het bestuur

Update 13 oktober

Op de persconferentie van 13 oktober is door het kabinet bekend gemaakt dat met ingang van woensdagavond 14 oktober 2020 om 22.00 uur alle amateursporten in teamverband voor personen ouder dan 18 jaar zijn uitgesteld i.v.m. de toename van het aantal besmettingen als gevolg van het Corona-virus.

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze vereniging.
In het kort houdt dit in dat de jeugd wel gewoon mag spelen. Senioren mogen nog slechts het enkelspel beoefenen. Dubbel/Mix is voorlopig niet meer toegestaan. Om het voor iedereen mogelijk maken toch te spelen indien men dat wenst besluiten we tevens dat de jeugd alleen kan spelen in de tijd die bedoeld is voor de jeugd. Dat betekent dat voorlopig het langer blijven doorspelen na 19:30 uur voor de spelers jonger dan 18 jaar niet mogelijk is. De volwassenen spelen uitsluitend op de voor hen bedoelde tijdstippen.
In eerste aanleg willen we even aanzien hoeveel leden gebruik willen maken van het kunnen spelen in het enkelspel. Wanneer het toch te druk blijkt te zijn zullen we een verdeling moeten gaan maken over de woensdag en vrijdagavond, of we moeten gaan werken met intekenen op tijdsblokken. Voorlopig doen we dat nog niet. Uiteraard kijken we elke avond hoe het gaat en zonodig grijpen we in door partijen in te korten als wachttijden te lang worden. We willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven te spelen. We realiseren ons dat wellicht het animo voor het enkelspel wat minder groot is.

Bij de jeugd mogen ouders/verzorgers nog steeds niet binnen wachten en/of kijken. Zij dienen hun kind af te zetten op de parkeerplaats en aan het einde van de training daar weer op te halen.
Tevens is douchen, het gebruik van de kleedkamer en borrelen niet toegestaan.

Daarnaast zijn alle competitiewedstrijden (dus ook die van de jeugd) uitgesteld om het aantal reisbewegingen te verminderen.

Publiek en Jeugd

In aanvulling op de regels van het kabinet ter verduidelijking voor publiek bij de jeugdspelers het volgende:

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Bestuur

Een overzicht van de leden van het bestuur en hun aandachtsgebieden

Voorzitter

Arjan Jansen

Arjan is bereikbaar via voorzitter@svsbadminton.nl

Secretaris

Mark Bevers

Mark is bereikbaar via secretaris@svsbadminton.nl

Penningmeester

Monique Leusink

Monique is bereikbaar via penningmeester@svsbadminton.nl

Jeugdzaken

Vincent Hoogers

Vincent is bereikbaar via jeugdzaken@svsbadminton.nl

Competitieleider

Frank Borkent

Frank is bereikbaar via competitieleider@svsbadminton.nl

Ga naar de bovenkant