FAQ items aan het laden...
Covid-19 Informatie2020-09-29T12:24:59+02:00

Laatste nieuws

Een overzicht van de laatste veranderingen die we hebben doorgevoerd

Update 1 december 2020

Het is inmiddels 1 december en helaas is de Corona pandemie nog lang niet voorbij.
Sinds vorige week zijn de maatregelen met betrekking tot Corona weer iets versoepeld in Nederland.
Naar aanleiding daarvan was er afgelopen week wat discussie of het weer toegestaan is te dubbelen tijdens het badmintonnen.
Wanneer je naar de regels kijkt, dan zou dat mogen, mits je 1,5 meter afstand kunt bewaren.

We hebben er naar aanleiding van de onduidelijkheid vorige week als bestuur even over gesproken (alles digitaal natuurlijk). Alles afwegende hebben wij besloten dat wij het niet oké vinden om weer te gaan dubbelen. Het is onmogelijk om tijdens de trainingen die wij doen (wedstrijden mogen officieel niet) de afstand te bewaren. We realiseren ons uiteraard dat dit heel vervelend is voor de mensen die alleen willen dubbelen en het enkelen niet willen of kunnen. Maar, we vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten bijdragen aan het uit de wereld krijgen van COVID-19. We willen geen risico’s op besmetting lopen.

Vooralsnog houden we ons dus aan alle eerder afgekondigde maatregelen en trainen we slechts in het enkelspel.
We hopen dat iedereen gezond blijft en gaan er vanuit dat iedereen zich netjes zal houden aan deze afspraken. Uiteraard hopen we wel iedereen weer gauw te kunnen zien.

Namens het bestuur

Update 13 oktober

Op de persconferentie van 13 oktober is door het kabinet bekend gemaakt dat met ingang van woensdagavond 14 oktober 2020 om 22.00 uur alle amateursporten in teamverband voor personen ouder dan 18 jaar zijn uitgesteld i.v.m. de toename van het aantal besmettingen als gevolg van het Corona-virus.

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze vereniging.
In het kort houdt dit in dat de jeugd wel gewoon mag spelen. Senioren mogen nog slechts het enkelspel beoefenen. Dubbel/Mix is voorlopig niet meer toegestaan. Om het voor iedereen mogelijk maken toch te spelen indien men dat wenst besluiten we tevens dat de jeugd alleen kan spelen in de tijd die bedoeld is voor de jeugd. Dat betekent dat voorlopig het langer blijven doorspelen na 19:30 uur voor de spelers jonger dan 18 jaar niet mogelijk is. De volwassenen spelen uitsluitend op de voor hen bedoelde tijdstippen.
In eerste aanleg willen we even aanzien hoeveel leden gebruik willen maken van het kunnen spelen in het enkelspel. Wanneer het toch te druk blijkt te zijn zullen we een verdeling moeten gaan maken over de woensdag en vrijdagavond, of we moeten gaan werken met intekenen op tijdsblokken. Voorlopig doen we dat nog niet. Uiteraard kijken we elke avond hoe het gaat en zonodig grijpen we in door partijen in te korten als wachttijden te lang worden. We willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven te spelen. We realiseren ons dat wellicht het animo voor het enkelspel wat minder groot is.

Bij de jeugd mogen ouders/verzorgers nog steeds niet binnen wachten en/of kijken. Zij dienen hun kind af te zetten op de parkeerplaats en aan het einde van de training daar weer op te halen.
Tevens is douchen, het gebruik van de kleedkamer en borrelen niet toegestaan.

Daarnaast zijn alle competitiewedstrijden (dus ook die van de jeugd) uitgesteld om het aantal reisbewegingen te verminderen.

Publiek en Jeugd

In aanvulling op de regels van het kabinet ter verduidelijking voor publiek bij de jeugdspelers het volgende:

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Algemene maatregelen

Regels van ’t Haarhúùs

 1. Houd u aan de richtlijnen van het RIVM.
 2. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 3. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 4. Desinfectie: Gebruikers dienen voorafgaand aan hun training/activiteit de materialen die ze gaan gebruiken schoon te maken. De desinfectiespray en papierrol is hiervoor aanwezig en deze wordt aangevuld door de dagelijkse schoonmaak.
 5. Was vaak je handen.
 6. Neem het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF in acht.
 7. Routing: Er is geen routing aangegeven in ‘t Haarhúùs omdat de ruimte hier te beperkt voor is. Probeer kruisingen van bezoekersstromen zoveel mogelijk te voorkomen en houdt rechts lopen in de gangen aan. Maak gebruik van voldoende ‘wisseltijd’ tussen de gebruikersgroepen binnen uw vereniging en de vereniging(en) welke na u gebruik maken van ‘t Haarhúùs. Wacht buiten en houd rekening met elkaar!
 8. Gebruik van ’t Haarhúùs is op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 1. Ouders/verzorgers dienen zoveel mogelijk buiten te wachten.
 2. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om richtlijnen en regels met de leden te communiceren.
 3. Ventilatie* staat automatisch aan, deze kan niet door gebruikers van de zaal worden uitgeschakeld. Het systeem is een open systeem en krijgt verse lucht van buiten.
 4. Bij gebruik van de sportzaal nooddeuren eventueel openzetten voor extra ventilatie. Wel weer goed afsluiten bij vertrek!
 5. Beperk gebruik van kleedkamers en douches. Omkleden en douchen zoveel mogelijk thuis.
 6. De kleedkamers en douches worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meter richtlijn wordt gewaarborgd.
 7. Er wordt geen kleding/schoeisel achtergelaten in de kleedruimten. Deze worden in de zelf meegebrachte sporttas opgeborgen.
 8. Materialen voor en na gebruik desinfecteren.
 9. Alle zalen zijn voorzien met informatie omtrent de richtlijnen.

Voor de volledigheid noemen wij hier de link die ten grondslag ligt aan bovenstaande maatregelen. Wij zijn geïnformeerd door de gemeente Deventer. In deze handreiking worden richtlijnen en tips aangereikt voor de invulling van de heropening van binnensport accommodaties en het dagelijks gebruik. https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/06/VSG-handreiking-2020.01.07.pdf.

Ga naar de bovenkant