FAQ items aan het laden...
Covid-19 Informatie2020-09-29T12:24:59+02:00

Laatste nieuws

Een overzicht van de laatste veranderingen die we hebben doorgevoerd

Update 14 december 2020

Lieve mensen,
(je gaat meer van elkaar houden als je elkaar een tijd niet ziet 😄)

Helaas hebben we zojuist weer kennis genomen van de toespraak van onze Minister President. Helaas waren zijn berichten niet goed.
We zullen de komende periode, tenminste tot en met 19 januari 2021, niet kunnen badmintonnen in ’t Haarhúùs. Dat begint dus direct vanaf nu.
Dat vinden wij natuurlijk heel vervelend, maar het is noodzakelijk om het geheel onder controle te krijgen. Wij sluiten ons dus uiteraard aan bij de genomen maatregelen. ’t Haarhúùs zal ongetwijfeld ook op slot gaan.

Natuurlijk wensen we iedereen wel vast – ondanks alles – fijne Kerstdagen toe. En natuurlijk een goed uiteinde en vast een voorspoedig 2021. We gaan er vanuit dat volgend jaar alles weer normaal zal worden en we elkaar weer veel zullen zien en kunnen uitdagen.

Hou vol, blijf gezond en pas een beetje op elkaar.
Tot gauw.

Update 8 december 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premies Rutte op 8 december zijn er geen wijzigingen in het beleid. Derhalve blijven alle maatregelen zoals eerder afgekondigd van kracht.
Temeer daar het aantal besmettingen eerder lijkt toe dan af te nemen blijven wij als vereniging bij ons eerder ingenomen standpunt. We hopen uiteraard op spoedige verbetering.

Update 1 december 2020

Het is inmiddels 1 december en helaas is de Corona pandemie nog lang niet voorbij.
Sinds vorige week zijn de maatregelen met betrekking tot Corona weer iets versoepeld in Nederland.
Naar aanleiding daarvan was er afgelopen week wat discussie of het weer toegestaan is te dubbelen tijdens het badmintonnen.
Wanneer je naar de regels kijkt, dan zou dat mogen, mits je 1,5 meter afstand kunt bewaren.

We hebben er naar aanleiding van de onduidelijkheid vorige week als bestuur even over gesproken (alles digitaal natuurlijk). Alles afwegende hebben wij besloten dat wij het niet oké vinden om weer te gaan dubbelen. Het is onmogelijk om tijdens de trainingen die wij doen (wedstrijden mogen officieel niet) de afstand te bewaren. We realiseren ons uiteraard dat dit heel vervelend is voor de mensen die alleen willen dubbelen en het enkelen niet willen of kunnen. Maar, we vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten bijdragen aan het uit de wereld krijgen van COVID-19. We willen geen risico’s op besmetting lopen.

Vooralsnog houden we ons dus aan alle eerder afgekondigde maatregelen en trainen we slechts in het enkelspel.
We hopen dat iedereen gezond blijft en gaan er vanuit dat iedereen zich netjes zal houden aan deze afspraken. Uiteraard hopen we wel iedereen weer gauw te kunnen zien.

Namens het bestuur

Meer Berichten Laden

Algemene maatregelen

Regels van ’t Haarhúùs

 1. Houd u aan de richtlijnen van het RIVM.
 2. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 3. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 4. Desinfectie: Gebruikers dienen voorafgaand aan hun training/activiteit de materialen die ze gaan gebruiken schoon te maken. De desinfectiespray en papierrol is hiervoor aanwezig en deze wordt aangevuld door de dagelijkse schoonmaak.
 5. Was vaak je handen.
 6. Neem het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF in acht.
 7. Routing: Er is geen routing aangegeven in ‘t Haarhúùs omdat de ruimte hier te beperkt voor is. Probeer kruisingen van bezoekersstromen zoveel mogelijk te voorkomen en houdt rechts lopen in de gangen aan. Maak gebruik van voldoende ‘wisseltijd’ tussen de gebruikersgroepen binnen uw vereniging en de vereniging(en) welke na u gebruik maken van ‘t Haarhúùs. Wacht buiten en houd rekening met elkaar!
 8. Gebruik van ’t Haarhúùs is op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 1. Ouders/verzorgers dienen zoveel mogelijk buiten te wachten.
 2. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om richtlijnen en regels met de leden te communiceren.
 3. Ventilatie* staat automatisch aan, deze kan niet door gebruikers van de zaal worden uitgeschakeld. Het systeem is een open systeem en krijgt verse lucht van buiten.
 4. Bij gebruik van de sportzaal nooddeuren eventueel openzetten voor extra ventilatie. Wel weer goed afsluiten bij vertrek!
 5. Beperk gebruik van kleedkamers en douches. Omkleden en douchen zoveel mogelijk thuis.
 6. De kleedkamers en douches worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meter richtlijn wordt gewaarborgd.
 7. Er wordt geen kleding/schoeisel achtergelaten in de kleedruimten. Deze worden in de zelf meegebrachte sporttas opgeborgen.
 8. Materialen voor en na gebruik desinfecteren.
 9. Alle zalen zijn voorzien met informatie omtrent de richtlijnen.

Voor de volledigheid noemen wij hier de link die ten grondslag ligt aan bovenstaande maatregelen. Wij zijn geïnformeerd door de gemeente Deventer. In deze handreiking worden richtlijnen en tips aangereikt voor de invulling van de heropening van binnensport accommodaties en het dagelijks gebruik. https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/06/VSG-handreiking-2020.01.07.pdf.

Ga naar de bovenkant